Cota TVA9% se aplică
Conform legii 296/2023 publicat în Monitorul Oficial nr. 977 din 27 octombrie 2023 [articolul 291 alineatul (2)]
„n) livrarea şi instalarea de panouri fotovoltaice, … …, destinate locuinţelor, inclusiv a kiturilor de instalare, precum şi a tuturor componentelor necesare achiziţionate separat;
o) livrarea şi instalarea de panouri fotovoltaice, … …, inclusiv a kiturilor de instalare, precum şi a tuturor componentelor necesare achiziţionate separat, destinate clădirilor administraţiei publice centrale sau locale, clădirilor entităţilor aflate în coordonarea/subordonarea acestora, cu excepţia societăţilor;
p) livrarea şi instalarea de componente pentru repararea şi/sau extinderea sistemelor prevăzute la lit. n) şi o);”

Panouri solare cu TVA 9% (6)

Invertoare On-Grid cu TVA 9% (5)

Invertoare cu autonomie cu TVA 9% (4)

Acumulatori cu TVA 9% (5)

Kituri fotovoltaice cu TVA 9% (3)

Sisteme PV de prindere TVA 9% (3)

Cabluri și conectori TVA 9% (2)